Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO. In het dossier staan gegevens over uw behandelingsvraag en intake-gegevens, de behandelingen, de behandelovereenkomst, het behandelplan.

Ik heb als enige toegang tot uw dossier en heb daarin geheimhoudingsplicht. Wanneer tijdens de behandeling een reden zou zijn om overleg te plegen met een andere zorgverlener, zal dit ten allen tijden alléén met uw expliciete toestemming plaatsvinden.

Uw cliëntendossier blijft 20 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist.