Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Coaching en begeleiding

Individueel

Hoe staan de zaken er nu voor en hoe wil je dat ze zijn? Waar loop je tegenaan en hoe wil je dat het straks gaat? En wat is er voor nodig om daar te komen? Begeleiding en ondersteuning worden geboden bij problemen privé, op het werk. Praktische ondersteuning om direct mee aan de gang te gaan.

Het bedrijfsleven: Coaching on the job van een klein team en haar individuele teamleden

Wat is er nodig voor het goed functioneren van het team? Welke capaciteiten zijn er in het team aanwezig? Waar loopt een team tegenaan? Is een team sociaal en communicatief op elkaar afgestemd? Hoe staat het met er onderlinge betrokkenheid, respect en begrip voor waar iemand vandaan komt in denken en handelen? Zit iemand wel op de juiste plek binnen het team?

Kennis van Metaprogramma’s, sorteerstijlen en sorteergebieden geeft iemand inzicht in zichzelf, inzicht in de ander als ook inzicht in de interactie en communicatie binnen een team. Zo wordt het mogelijk beter te anticiperen en af te stemmen op elkaar binnen het team. Het levert tevens informatie op waar iemand binnen het team het beste tot zijn rechtkomt. Teams kunnen zo gericht worden samengesteld.

In de Sport

Ik heb jarenlang op hoog niveau atletiek bedreven. Sport is emotie en je komt jezelf dan ook keihard tegen. In de meeste gevallen zit het probleem tussen de oren en komt het als een duveltje uit een doosje meestal juist op de momenten dat je het helemaal niet kunt gebruiken. Om maar eens wat te noemen: 

  • Faalangst 
  • Wedstrijdangst 
  • Blessures / Pijntjes 
  • Nervositeit 
  • Slechte prestaties tijdens wedstrijden en juist uitblinken op trainingen 
  • Grenzen verleggen 
  • Onzekerheden of je het eigenlijk wel kunt waarmaken 
  • Motivatie

Een aantal van bovenstaande therapievormen zijn uitermate geschikt om hiermee aan de slag te gaan en je grenzen te verleggen in je prestatie en concentratie. Je kunt veel meer dan je denkt!