Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Coaching en begeleiding

Individueel

Hoe staan de zaken er nu voor en hoe wil je dat ze zijn? Waar loop je tegenaan en hoe wil je dat het straks gaat? En wat is er voor nodig om daar te komen? Begeleiding en ondersteuning worden geboden bij problemen privé, op het werk. Praktische ondersteuning om direct mee aan de gang te gaan.

Het bedrijfsleven; Een team en de individuele teamleden.

Wat is er nodig voor het goed functioneren van het team? Welke capaciteiten zijn er in het team aanwezig? Waar loopt een team tegenaan? Is een team sociaal en communicatief op elkaar afgestemd? Hoe staat het met er onderlinge betrokkenheid, respect en begrip voor waar iemand vandaan komt in denken en handelen? Zit iemand wel op de juiste plek binnen het team?

Kennis en bewustwording van Metaprogramma’s, sorteerstijlen en sorteergebieden geeft iemand inzicht in zichzelf en inzicht in de ander. Zo wordt het mogelijk te anticiperen op gedragspatronen van de ander en misverstanden te voorkomen. Dit kan leiden tot een verhoging van de kwaliteit van communicatie als ook van de kwaliteit van het omgaan met anderen.

Kennis van metaprogramma's, sorteerstijlen en sorteergebieden kan ook informatie opleveren over waar, en in welke rol iemand binnen het team het best tot zijn recht komt. Met deze kennis kunnen teams gericht worden samengesteld. Dit kan positief effect hebben op het kwalitatieve niveau van de bedrijfsvoering, de efficiency, de onderlinge samenwerking en communicatie.

In de Sport

Ik heb jarenlang op hoog niveau atletiek bedreven. Sport is emotie en je komt jezelf dan ook keihard tegen. In de meeste gevallen zit het probleem tussen de oren en komt het als een duveltje uit een doosje meestal juist op de momenten dat je het helemaal niet kunt gebruiken. Om maar eens wat te noemen: 

  • Faalangst 
  • Wedstrijdangst 
  • Blessures / Pijntjes 
  • Nervositeit 
  • Slechte prestaties tijdens wedstrijden en juist uitblinken op trainingen 
  • Grenzen verleggen 
  • Onzekerheden of je het eigenlijk wel kunt waarmaken 
  • Motivatie

Een aantal van bovenstaande therapievormen zijn uitermate geschikt om hiermee aan de slag te gaan en je grenzen te verleggen in je prestatie en concentratie. Je kunt veel meer dan je denkt!