Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Tarief en Betaling

Tarief

Mijn tarief is € 85,00 per sessie. Een sessie duurt gemiddeld 75 minuten soms met uitloop tot 90 minuten. Uw heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. Ik heb een zorgverlenersnummer, een AGB-code. Dit betekent, dat afhankelijk van of u aanvullend verzekerd bent, u voor de gemaakte kosten gedeeltelijk wordt vergoed door uw zorgverzekering. De vergoeding valt onder alternatieve geneeswijzen, Hypnotherapie. Ik verwijs u graag naar de website van de NBVH. U kunt hier optie verzekeraars kiezen en informatie vinden over vergoedingen.

Betaling

U ontvangt na elke sessie een factuur. Deze moet binnen 14 dagen voldaan zijn. U mag ook contant betalen. Wanneer betaling uitblijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Indien de betaling niet wordt voldaan, zal ik contact opnemen met Medicas, een incassobedrijf voor vordering van onbetaald gebleven facturen.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, niet tijdig afzeggen kan leiden tot het in rekening brengen van de factuur.

Als u ergens niet tevreden over bent, ga ik graag met u hierover in gesprek om er samen uit te komen. Lukt dit niet uit, dan kunt u meer informatie vinden via deze link;

http:/www.SCAG.nl/media/291340/cliëntfolder-21-juli-21.pdf