Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Betalingsvoorwaarden

Het kennismakingsgesprek is kosteloos wanneer je besluit niet in therapie te gaan.

Na afloop van elke sessie wordt contant betaald tenzij vooraf anders besproken.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen wordt 1 uur consult- tarief in rekening gebracht.

Wanneer afgesproken is per factuur te betalen, dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan. Niet tijdige betaling van een factuur betekent bij een herhalingsfactuur een toeslag van 20%.

Bij het maken van een afspraak stemt de cliënt in met deze betalingsvoorwaarden.

Mijn BTW-nummer is  BTW NL146576111B01