Praktijk voor Hypnotherapie, Gedragstherapie en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Wat houdt de therapie in?

Een aantal van de eerder genoemde therapievormen staan hier verder uitgelegd. In mijn behandelingen combineer ik regelmatig verschillende vormen van therapie.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
Deze vorm van therapie is gericht op hoe iemand zich uit in taal en gedrag. Uitgangspunt is dat bij iedereen taal (linguïstisch) en gedrag is aangeleerd (neuro). Soms is dit aangeleerde gedrag (het programma) niet langer meer nodig of staat het iemand zelfs in de weg. Deze vorm van therapie geeft overzicht hoe iemand zich uit in taal en gedrag en het effect hiervan op de omgeving. Bewustwording van je taal en gedrag maakt het mogelijk gedrag te veranderen, leren los te laten, in actie te komen. Nieuwe mogelijkheden ontstaan. De verandering- en interventietechnieken van NLP hebben vaak een hele positieve invloed op de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen.

Hypnotherapie
Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij wordt gewerkt met trance. Wie verdiept is in een spannend boek of naar een boeiende film kijkt, merkt niet of nauwelijks meer wat er in zijn omgeving gebeurt. De dagelijkse werkelijkheid raakt meer op de achtergrond, onze aandacht is verschoven. Veel mensen zijn dus regelmatig in trance zonder het te weten. De hypnotische trance is hiermee vergelijkbaar. Met dit verschil dat men bij hypnose in een toestand van diepe ontspanning komt en het onbewuste vermogen aanspreekt.  In essentie is hypnose een bewustzijnsniveau waarbij iemand in trance ofwel een diepere ontspanning verkeerd. Door middel van Hypnotherapie kun je contact maken met je onbewuste en onderbewuste om vandaar uit tot nieuwe inzichten te komen, nieuwe mogelijkheden te creëren. De cliënt leert vanuit de kern van zichzelf handelen zonder last te hebben van het vaak blokkerende bewuste.  Belemmerende overtuigingen en ongewenst gedrag kunnen op onbewust niveau makkelijker worden losgelaten en worden vervangen door positief gedrag. Door specifiek in kaart te brengen wat er speelt bij iemand en hoe dat er voor iemand uitziet, klinkt en voelt is het mogelijk om door middel van hypnose en veranderingstechnieken (NLP), op onbewust niveau succesvol en blijvend gedragspatronen te veranderen. 

Traumatechniek
Deze techniek kan zeer doeltreffend werken bij situaties waarbij iemand door een heftige emotionele gebeurtenis/ ervaring slecht of minder goed functioneert in het leven. Het is een zeer uitgebalanceerde techniek waarbij de emotionele lading van de trauma op korte termijn kan worden verminderd of zelfs volledig losgelaten kan worden. 

Focal Point
Ons taalgebruik wordt onbewust ondersteunt door oogbewegingen. Tijdens een gesprek zijn ogen veelal in beweging. Ze komen tot stilstand wanneer iets van belang is voor de persoon in kwestie. Voorbeelden hiervan zijn ogen die focussen op een punt in de ruimte wanneer iemand in gedachten is (starende ogen), een moment onbereikbaar voor zijn omgeving of wanneer iemand een belangrijke ervaring, negatief of positief opnieuw beleeft. Dit noemen we een focuspunt.

Focuspunten zijn gerelateerd aan het onderwerp wat op dat moment wordt besproken. Elk focuspunt heeft zijn eigen emotionele lading gekoppeld aan een positieve of negatieve situatie of ervaring. Focuspunten worden tijdens een therapeutische sessie samen met de client in kaart worden gebracht. Door interventietechnieken kan een emotionele lading van een focuspunt betreffende een  vervelende of zelfs traumatische situatie/ ervaring worden veranderd in iets wat als positief wordt ervaren of zelfs volledig verdwijnen. Vaak wordt deze techniek gecombineerd met de traumatechniek.

Voice Dialoque
Deze therapie is gericht op bewustwording van de rollen en kwaliteiten die iemand in zich heeft. Wij noemen dit ook wel subpersoonlijkheden. Wanneer je bewust wordt dat ze er zijn, kun je ze inzetten wanneer dit nodig is. Soms durf je in de ene situatie niet te handelen of je uit te spreken terwijl dat in een andere situatie vanzelfsprekend voor je is. Soms saboteert iets je maar kan je daar je vinger niet opleggen.Deze therapie kan je helpen met het inzetten van al je kwaliteiten en vaardigheden op het moment dat je ze nodig hebt.

Ademhaling en ontspanningsoefeningen
Door middel van oefeningen kun je bewust worden op welke manieren je kunt ontspannen. Bewustwording van je ademhaling betekend bewust omgaan met  het functioneren van je lichaam en de zuurstofvoorziening voor je gehele lichaam. Het leren voelen waar je spanningen in je lichaam vasthoudt, leer je nu ook loslaten.

Bewustworden van inspanning en ontspanning van je lichaam, maakt het mogelijk je eigen regisseur te zijn over hoe je wilt dat je lichaam moet voelen.